Menu   Email

Doelstelling

BRENGT MENS EN DIER DICHTER BIJ ELKAAR

28-10-2015 Car 25-10-2015 Car

Wij willen graag onze Stichting SunFlowers Ranch onder uw aandacht brengen.
De Stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 09184430 te Arnhem

Onze doelstelling is om mensen en dieren dichter bij elkaar te brengen. Wij beogen het welzijn van dieren te vergroten door hun rol in de maatschappij te versterken. Dit doen wij door de dieren in te zetten in educatie, zorg en therapie.Het is geweldig te zien hoe het mes aan twee kanten snijdt, hoe kinderen, bejaarden en minder validen opknappen van een bezoekje aan of van de dieren. De therapeutische werking van dieren op mensen is intussen heel bekend. Daarnaast zijn onze dieren voor 98 % opvangdieren, die na gebleken geschiktheid in het programma worden ingezet en zo voorvechters worden voor meer respect en welzijn voor het dier.

ahd...... ahd...... ahd

SunFlowers Ranch is ontwikkeld door Andrea Sonderen, een vroegere werknemer van Verpleeghuis Elderhoeve, die 15 jaar geleden al in de verzorging de mensen waar zij voor zorgde regelmatig blij maakte door met haar dieren bij hen langs te komen. De Stichting heeft alle expertise die nodig is mensen op een verantwoorde wijze met dieren in contact te brengen. De directie van het verpleeghuis merkte op hoe goed haar bewoners hierop reageerden en stelde de vroegere geitenwei beschikbaar. Helaas hebben ze uit deze wei op 13.10.2009 alle dieren gestolen en vermoord. Met heel veel verdriet van onze kant uit de bewoners en verpleging. De directie geeft naar drie jaar onderhandelen om met een nieuw aan te leggen knuffelweide aan de overkant bij Eldenstaete geen positieve reactie.

Daarom hebben wij nu een mobiele knuffeltuin die wij iedere keer weer opbouwen op ons eigen terrein!

Uiteraard zijn de bewoners van alle twee verpleeghuizen welkom en hiervan word ook dagelijks gebruik gemaakt.

ahd ahd ahd ahd

Overigens verzorgt de Stichting ook projecten voor andere tehuizen en scholen. Wel eens een pony in de huiskamer zien zitten? Iemand met een konijn in zijn armen in gedachten zien terugkeren naar betere tijden? Een kind veiligheid en woorden zien vinden met zijn armen rond een hond? Onze vrijwilligers worden intern opgeleid om op de juiste wijze met onze dieren en onze cliënten om te gaan.

ahd ahd ahd

Op het terrein werden en worden regelmatig dieren vaak letterlijk gedumpt, al dan niet in een doos. De Stichting vangt deze dieren op; de meeste dieren zijn getraumatiseerd en hebben de eerste tijd medische zorg nodig, zo ook onze 7 pony`s, met ieder hun eigen levensverhaal. Het opvangen, de verzorging en het onderhoud van de dieren, daarnaast het onderhoud van de weides en stallen, kost veel geld. De onkosten rijzen vaak de pan uit! SunFlowers Ranch is dan ook naarstig op zoek naar Sponsors, die een steentje willen bijdragen in de kosten, om de Ranch te kunnen behouden en dit werk te kunnen voortzetten. Ook voer of andere materiële steun is van harte welkom. Uiteraard vinden Sponsors een plekje voor bijvoorbeeld een advertentie op onze website en in onze folders.


ahd ahd ahd ahd